Un novo proxecto

21 · Xullo · 2022 | Reciclaxe

Novas Santiago Sostible Reciclaxe

Desde Concello de Santiago de Compostela estamos en pleno proceso de implantación dun novo e moi importante servizo tanto para a nosa cidade como para o noso rural. Queremos que tanto a recollida de lixo como a limpeza viaria reflexen o esforzo que como cidade vamos a facer en ter as nosas rúas máis limpas e en poñer en marcha un novo proxecto de xestión do lixo que entre outras cuestións vai a apostar por xestionar separadamente a materia orgánica, pero tamén vai a recoller porta a porta o lixo a toda a hostalaría e o comercio do casco histórico.

Aumentaranse o número de traballadores, renovamos todo o parque de colectores, incorporaranse vehículos cero emisións e poñeranse en marcha multitude de accións para buscar o compromiso da cidadanía en ter un Santiago mais limpo e mais sostible.